Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen op een rij, naar onderwerp. Mogelijk staat hier het antwoord op je vraag. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Jonge mantelzorgers

Ik ben jonger dan 23 jaar en mantelzorger. Waar kan ik handige informatie vinden?

Op  www.jmzpro.nl vind je verhalen van andere jongeren, tips over omgaan met zorgen, info over wat er bij jou thuis speelt en een agenda gevuld met gezellige activiteiten waar je even kunt ontspannen en andere jonge mantelzorgers kunt ontmoeten.

Algemeen

Ik woon niet in Capelle, maar de persoon voor wie ik zorg wel

Zorg je voor een Capellenaar, maar woon je zelf ergens anders?

 

Dan kun je beroep doen op Mantelzorg Capelle. Wij zijn er voor iedereen die voor een Capellenaar zorgt. Waar je ook woont.

Hoe weet ik als mantelzorger of ik overbelast ben?

Let op fysieke of psychische klachten en zorg dat je op tijd rust neemt.  7% van de mantelzorgers vindt het mantelzorgen zwaar; de helft voelt zich overbelast. Het is dan ook belangrijk om tijd voor jezelf te nemen om te ontspannen en op te laden. Probeer de zorg af en toe door iemand anders te laten overnemen. Dit heet respijtzorg.

Waarbij kan Mantelzorg Capelle mij ondersteunen?

Mantelzorg Capelle kan ondersteunen bij Wmo-aanvragen, geeft informatie en biedt een luisterend oor. Bij onze bijeenkomsten (bijvoorbeeld SAMen Dementie, SAMen Parkinson en het MantelzorgMenu) ontmoet je andere mantelzorgers om ervaringen uit te wisselen. Net als jij zijn zij ook ervaringsdeskundigen!

 

Ook kunnen we ondersteunen bij het organiseren van respijtzorg (bijvoorbeeld door te helpen zoeken naar een mantelzorgmaatje die af en toe oppast) of logeerzorg.

Wat is respijtzorg?

Vormen van respijtzorg
Soms kun je als mantelzorger even niet zorgen. Dan moet iemand je vervangen. Respijtzorg is alle vervangende zorg voor de hulpvrager. Dat kan tijdelijk zijn, overdragen, bijvoorbeeld doordat je op vakantie gaat. Of vast, bijvoorbeeld elke week een ochtend of middag. Het is belangrijk dat mantelzorgers regelmatig tijd nodig voor zichzelf. Respijtzorg is dus onmisbaar.

Wie neemt de zorg over?
Misschien kunnen buren, familie of vrienden helpen. Of anders vrijwilligers of beroepskrachten. Voor respijtzorg door beroepskrachten is een indicatie nodig. De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis.

Wat is een keukentafelgesprek?

Een keukentafelgesprek is een gesprek met een Wmo-consulent van de gemeente, de zorgvrager en (meestal) de mantelzorger. Het gesprek vindt plaats na een verzoek om ondersteuning bij de gemeente (via het nummer 14010). De gemeente moet dan onderzoeken wat de zorgvrager nog zelf kan (met hulp van de omgeving). Het keukentafelgesprek hoort bij dat onderzoek. Het gesprek vindt plaats bij de zorgvrager.

Wonen

Mantelzorg en AOW

Woon je in een zorginstelling, of woont je partner in een zorginstelling, en krijgen jij of je partner AOW? Dan kun je bij de SVB je AOW voor gehuwden veranderen naar AOW voor ongehuwden. Als je daarvoor kiest, krijg je een hoger AOW-pensioen.

Een AOW voor ongehuwden kan soms (grote) gevolgen hebben voor de eigen bijdrage.
Lees meer op de website van het CAK.

Wat is een mantelzorgwoning, en wordt plaatsing ervan vergoed?

Er bestaan kant-en-klare mantelzorgwoningen die bij het eigen huis of huurhuis van de mantelzorger kunnen worden neergezet. Misschien kan een garage worden verbouwd tot mantelzorgwoning. Soms plaatsen gemeente of woningcorporatie een mantelzorgwoning vanuit het Wmo-budget.
Lees meer over een mantelzorgwoning.

De woning van de persoon voor wie ik zorg, is veiliger gemaakt. Wordt dit vergoed?

Woning aanpassen
Iemand die zorg nodig heeft, kan vaak nog in het eigen huis of appartement wonen. Maar misschien moet de douche worden aangepast. Of moeten drempels worden weggehaald vanwege een rolstoel. De Wmo of Wet langdurige zorg (Wlz) vergoeden dit soms. Vraag dit na bij het Wmo-loket van de gemeente.

Lees hier meer over woningaanpassing.

Ik wil dichter bij degene wonen die ik verzorg. Hoe vraag ik urgentie aan?

Wil je zo snel mogelijk naar een andere huurwoning verhuizen om dichter bij degene te wonen die je zorg nodig heeft? Mantelzorg valt onder de urgentieregeling. Op suwr.nl staat meer over de urgentieregeling in de regio Rijnmond.

Ik wil gaan samenwonen met de persoon die ik verzorg. Waar moet ik op letten?

Woon je als mantelzorger te ver van de persoon die je verzorgt, en wil je dichterbij wonen? Wil je gaan wonen met de persoon die je verzorgt? Of moet de badkamer of woonkamer van zijn of haar huis worden aangepast voor de veiligheid?

 

Stappenplan Mantelzorg en wonen / gezamenlijke huishouding
Bespreek samen de voors en tegens van samenwonen. Wie komt bij wie wonen? Hoe hou je rekening met elkaars privacy? Wat zijn de financiële gevolgen van één huishouding, bijvoorbeeld voor een uitkering of de Belastingdienst?

 

Lees hier meer over het stappenplan mantelzorg en wonen en een gezamenlijke huishouding.

 

 

 

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over mantelzorg en wonen.

Werk

Hoe combineer ik werk en mantelzorg?

Werk en mantelzorg combineren valt niet altijd mee. Toch doen 1 op de 4 werkende mensen tussen 18 en 64 jaar dit.

 

Waar werkende mantelzorgers het meest aan hebben, zijn flexibele werktijden. Het is altijd een goed idee om je leidinggevende te laten weten dat je mantelzorg geeft. Informeer gelijk eens naar de mogelijkheden van flexibel werken.

 

De HR-adviseur kan meer vertellen over de regelingen en (cao-)afspraken over werken en mantelzorg. En hoe het zit met zorgverlof en calamiteitenverlof.

 

Kijk ook eens op www.mantelzorg.nl.

Bij wie kan ik terecht als ik in de knel kom met mijn werk?

Bedrijfsarts of arbodienst
Is je werk/privébalans zoek? Heb je stress, werkdruk of gezondheidsklachten? Geef dit dan aan bij j bedrijfsarts of  arbodienst. Vraag dit na bij de afdeling HR of Personeelszaken.

 

Bedrijfsmaatschappelijk werker
De bedrijfsmaatschappelijk werker is er voor psychosociale hulpverlening, om problemen te helpen oplossen die voorkomen tussen iemand en zijn of haar werkomgeving. In een aantal gesprekken helpt een BMW’er je om om te gaan met een situatie of een oplossing te vinden.

 

Vertrouwenspersoon
Iedere organisatie heeft een vertrouwenspersoon. Wil je iets bespreken maar wil je niet dat iemand het te weten komt? Ga dan bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Geldzaken

Mantelzorg en AOW

Woon je in een zorginstelling, of woont je partner in een zorginstelling, en krijgen jij of je partner AOW? Dan kun je bij de SVB je AOW voor gehuwden veranderen naar AOW voor ongehuwden. Als je daarvoor kiest, krijg je een hoger AOW-pensioen.

Een AOW voor ongehuwden kan soms (grote) gevolgen hebben voor de eigen bijdrage.
Lees meer op de website van het CAK.

Aan welke verzekeringen moet ik denken als mantelzorger?

De belangrijkste zijn de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering, aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar en annuleringsverzekering. Lees hier meer over verzekeringen die handig zijn voor mantelzorgers.

Voor aanvullend verzekerden bieden zorgverzekeraars vaak bepaalde vergoedingen, bijvoorbeeld voor een mantelzorgmakelaar, respijtzorg, reiskosten voor ziekenbezoek, kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van ouders, verblijf in een hospice
of lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

TIP: check altijd van tevoren bij de zorgverzekeraar of je recht hebt op een vergoeding. Vraag ook naar de voorwaarden.

Wat is persoonsgebonden budget?

Met het persoonsgebonden budget (PGB) kun je zelf zorg inkopen voor de persoon die zorg nodig heeft.

Ik geef veel uit aan reiskosten voor het mantelzorgen. Kan dat goedkoper?

Op reiskosten gemaakt voor het mantelzorgen kun je besparen met bijvoorbeeld een passagierskaart, ov-begeleiderskaart of parkeervergunning.

Reiskosten en bijstandsuitkering

Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer hierover bij je gemeente.

Kan ik hulp inkopen bij het mantelzorgen via mijn zorgverzekering?

Bij sommige zorgverzekeraars kun je je aanvullend verzekeren voor bijvoorbeeld een mantelzorgmakelaar, respijtzorg of een cursus. Daardoor hou je het zorgen beter vol. Lees meer over Mantelzorgvergoeding door zorgverzekeraars.

Wat zijn de gevolgen van mantelzorgen voor mijn uitkering?

Mantelzorgers met een WW- of bijstandsuitkering hoeven soms niet verplicht te solliciteren. Maar woon je meer dan de halve week samen, dan wordt mogelijk gekort op de uitkering. Lees meer over de mogelijke gevolgen van mantelzorgen voor WW of bijstand.

Wat is mijn eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor de Wmo?

Hoeveel betaal je zelf voor de Wmo of een verzorgingshuis? Lees meer over de eigen bijdrage.

Kan ik zorgkosten aftrekken bij de Belastingdienst?

Hoge zorgkosten zijn mogelijk af te trekken van de belasting. Daarvoor moet je wel belastingaangifte doen. Voor meer informatie, zie Belastingdienst.
De medewerkers van de wijkwinkels kunnen helpen bij het doen van de jaarlijkse belastingaangifte. Er geldt wel een maximum jaarinkomen voor deze gratis hulp.

Kun je een vergoeding krijgen voor mantelzorg?

Voor hun zorg vragen mantelzorgers geen vergoeding. Want de zorg komt vanuit het hart. Maar mantelzorgen kost mantelzorgers wel vaak geld. Bijvoorbeeld reis- of telefoniekosten. Of omdat ze minder gaan werken om te kunnen zorgen.

 

Er bestaan regelingen, vergoedingen en verzekeringen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken. Ook zijn hoge zorgkosten voor een mantelzorger vaak aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Deze website maakt gebruik van (noodzakelijke) analytische cookies.

Meer info Weigeren